Maudsley Obsesif Kompülsif Bozukluk Testi

Maudsley Obsesif Kompulsif belirti ölçeği obsesyonlar (takıntıları) ve kompulsiyonları test etme amacıyla geliştirilmiştir. Testten yüksek puanlar alma çoğunlukla obsesyon (takıntı) hastalığına işaret ederken, bazı obsesif olgular düşük puan alabilmektedir. Türkçe geçerlik-güvenirlik çalışması Sn. Erol N., ve Savaşır I., tarafından yapılmıştır. XXIV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi (19-23 Eylül 1988 Gata-Ankara). Aşağıda yazılmış olan cümlelerden sizde görülenlerde ‘EVET’, görülmeyenlerde 'HAYIR'ı işaretleyiniz. Seçiminizi yapmadan önce cümleyi dikkatle okuyunuz ve her soruyu yanıtlayın. Arada kaldığınız, emin olamadığınız durumlarda "EVET" yanıtını işaretleyin.

Beck Anksiyete Ölçeği Testi

Bu testte insanların kaygılı ya da endişeli oldukları zamanlarda yaşadıkları bazı belirtiler verilmiştir. Lütfen her maddeyi dikkatle okuyunuz. Daha sonra, her maddedeki belirtinin BUGÜN DAHİL SON BİR (1) HAFTADIR sizi ne kadar rahatsız ettiğini işaretleyiniz.

Beck Depresyon Ölçeği

Bu form son bir (1) hafta içerisinde kendinizi nasıl hissettiğinizi araştırmaya yönelik 21 maddeden oluşmaktadır. Her maddenin karşısındaki dört cevabı dikkatlice okuduktan sonra, size en çok uyan; yani sizin durumunuzu en iyi anlatanı işaretlemeniz gerekmektedir.

Liebowitz Sosyal Fobi Ölçeği Testi

Lütfen aşağıdaki formu dikkatle okuyun. İlk 24 sorudaki durumlarda duyduğunuz kaygının şiddetine göre, "Yok ya da hafif, Hafif, Orta derecede, Şiddetli" seçeneklerinden birini işaretleyiniz. Ardından 25 ve sonrasındaki sorularda da aynı durumlar tekrar sıralanmıştır. Bu defa bu belirtilen durumlardan kaçınıyorsanız, kaçınmanın şiddetine göre " Kaçınma yok ya da çok ender, Zaman zaman kaçınırım, Çoğunlukla kaçınırım, Her zaman kaçınırım" seçeneklerinden birini işaretleyiniz.

Beck Umutsuzluk Ölçeği Testi

Beck Umutsuzluk Ölçeği, Beck ve arkadaşları (1974) tarafından geliştirilen, bireylerin geleceğe dönük beklentilerini ve karamsarlık düzeylerini ölçmeyi amaçlayan bir ölçektir. 1991 yılında Seber tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. Aşağıda geleceğe ait düşünceleri ifade eden bazı cümleler verilmiştir. Lütfen her bir ifadeyi okuyarak, bunların size ne kadar uygun olduğuna karar veriniz. Size uygun olanlar için "Evet", uygun olmayanlar için ise "Hayır" sütununun altındaki kutuyu işaretleyiniz.

Borderline Kişilik Envanteri Testi

Sınırda kişilik (Borderline) organizasyonu düzeyini ölçmek için Leichsenring (1999) tarafından geliştirilen Borderline Kişilik Envanteri (BKE) (Borderline Personality Inventory - BPI), DSM 4 tanı kriterleri düşünülerek oluşturulmuştur. Ölçek; kimlik karmaşası, ilkel savunma düzenekleri, gerçeği değerlendirmede bozulma belirtileri, yakınlık kurma korkusu gibi sınırda kişilik bozukluğu olan hastaların ortak olarak sahip olduğu semptomları ölçmekte ve sınırda kişilik bozukluğunun tüm boyutlarını kapsamaktadır. Aşağıda size yöneltilen soruları “DOĞRU” ya da “YANLIŞ” olarak yanıtlamanız beklenmektedir.

Subjektif Bilişsel Bozukluk (Unutkanlık) Testi

Subjektif Kognitif Bozukluk Envanteri, Katherine Gifford ve arkadaşları tarafından bilişsel bozulumu olan bireylerin semptomlarını belirlemek ve şiddetini ölçmek adına geliştirilmiş bir değerlendirme aracıdır. Skorun yüksek bulunması bilişsel işlevlerde etkilenme olduğuna işaret etmektedir. Türkiye’de validasyonu henüz bulunmayan bu envanter Uzman Nöropsikolog Melike R. Selvitop tarafından tercüme edilmiştir. Aşağıda size yöneltilen soruların bir kısmına “EVET” ya da “ HAYIR” şeklinde cevap vermeniz beklenirken bazı semptomlarda derecelendirme yapılarak sorulan semptomun sizde ne sıklıkta görüldüğünü yanıtlamanız beklenmektedir.

Hayatınızı tehdit eden bir durumdaysanız bu siteyi kullanmayınız.Yardıma mı ihtiyacınız var ?